fbpx

Dofinansowanie z urzędu pracy na pierwszą działalność

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na pierwszą działalność

Gdy masz już pomysł na biznes, kolejnym krokiem jest pozyskanie kapitału na jego rozpoczęcie i rozwój. Nie wszyscy przedsiębiorcy dysponują odpowiednimi funduszami. Na szczęście pieniądze na start można zdobyć. Jedną z opcji jest dofinansowanie z urzędu pracy na pierwszą działalność.

Oczywiście program z UP to tylko jedna z możliwości, obok pożyczek i kredytów, dotacji z Unii Europejskiej, konkursów na najlepsze biznesplany itp. Zanim wybierzesz odpowiednią dla siebie formę, konieczne jest rozważenie kilku ważnych aspektów.

Samodzielne wypełnienie wniosku o dofinansowania pozytywnie wpłynie na Twoją samoocenę, zmusi do spojrzenia trzeźwym okiem na swoją biznesową koncepcję oraz da motywację do dalszego działania.

Rozpocznij od analizy

Przede wszystkim powinieneś rozpocząć od oszacowania kwoty, jaka będzie Ci potrzebna. Tu z pomocą może przyjść biznesplan, w którym wyszczególnisz koszty swojego przedsięwzięcia. W przypadku, gdy zdecydujesz się na pożyczkę lub kredyt, powinieneś oszacować realny termin, w którym będziesz w stanie spłacić swoje zobowiązania. Kolejnym krokiem jest przegląd dostępnych w danym momencie opcji oraz przyjrzenie się wymaganiom stawianym przez poszczególne instytucje. Zapoznaj się z warunkami, ograniczeniami, kwotami, zasadami. Jest to niezwykle ważne.

Po dojściu do wniosków końcowych możesz rozpocząć przygotowania do uzyskania funduszy na start. W niniejszym wpisie chciałbym omówić pomoc, jaką oferuje przyszłym przedsiębiorcom urząd pracy.

Dofinansowanie z urzędu pracy na pierwszą działalność – zalety

Niewątpliwie do największych zalet tej formy finansowania należy zaliczyć fakt, iż jest to pomoc bezzwrotna. Oznacza to, że po spełnieniu określonych warunków, środków uzyskanych w ramach dotacji z UP nie będziemy musieli zwracać.

Kolejna sprawa to koszt uzyskania dofinansowania. Pod warunkiem, że samodzielnie wypełnisz wniosek, to cała procedura będzie Cię kosztować jedynie tyle, ile wart jest Twój wolny czas. Jeśli obawiasz się sytuacji, w której popełnisz błąd, w wyniku którego Twój wniosek zostanie odrzucony, masz dwa wyjścia:

– Zapłacić komuś za pomoc. Istnieją firmy, które zajmują się tym zawodowo. Honorarium za usługę wypełnienia wniosku może wynieść od 200 zł do nawet 2000 zł, w zależności od poziomu skomplikowania projektu, z którym planujesz wejść na rynek.

Zakupić gotowy wypełniony wniosek, który posłuży Ci za wzór. Wystarczy, że podmienisz dane na właściwe dla swojej działalności i po kłopocie. Samodzielne wypełnienie dokumentów pozytywnie wpłynie na Twoją samoocenę, zmusi do spojrzenia trzeźwym okiem na swoją biznesową koncepcję oraz da motywację do dalszego działania.

Szybka i nieskomplikowana procedura to kolejny plus tejże formy finansowania nowego biznesu. Teoretycznie, UP ma 30 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku, aczkolwiek w praktyce odpowiedź najprawdopodobniej otrzymasz szybciej. Środki na koncie powinieneś zobaczyć maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia dokumentów. Dla porównania powiem, że np. na dotację z UE możesz być zmuszony czekać nawet kilka/kilkanaście miesięcy.

Na koniec należy wspomnieć o stosunkowo niewielkiej liczbie formalności, których należy dopełnić już po otrzymaniu dofinansowania. Najczęściej są to:

  • Konieczność spożytkowania przyznanych środków w określonym terminie, dbając o wydawanie ich zgodnie z przeznaczeniem;
  • Terminowe rozliczenie się z dotacji;
  • Bycie w gotowości na ewentualną kontrolę z UP.
Niewątpliwie do największych zalet tej formy finansowania należy zaliczyć fakt, iż jest to pomoc bezzwrotna. Oznacza to, że po spełnieniu określonych warunków, środków uzyskanych w ramach dotacji z UP nie będziemy musieli zwracać.

Dofinansowanie z urzędu pracy na pierwszą działalność – wady

Każdy medal ma dwie strony. W tym przypadku nie może być inaczej. Zapoznałeś się już z największymi zaletami omawianej formy finansowania przedsiębiorstwa. Spójrzmy zatem na wady tego rozwiązania.

Wkład własny

Przede wszystkim urząd będzie wymagał od Ciebie posiadania kapitału własnego. Najczęściej wielkość wkładu własnego określana jest procentowo i stanowi odsetek kwoty, o jaką się ubiegasz. Pamiętaj, że wkładem mogą być również posiadane przez Ciebie dobra materialne, np. sprzęt, urządzenia itp.

Lokal

Dodatkowo, jednym z wymogów jest konieczność posiadania lokalu, w którym znajdować się będzie siedziba Twojej firmy. Będziesz zatem potrzebować aktu własności, umowy najmu czy też użyczenia.

Zabezpieczenie dotacji

Dotacja wymaga zabezpieczenia. Oznacza to, że nikt nie da Ci pieniędzy ot tak sobie, nie upewniając się najpierw, że w razie czego będzie w stanie odzyskać te środki. Różne urzędy pracy udostępniają odmienne formy zabezpieczenia, a mogą nimi być np.:

  • Poręczyciel, a konkretnie dwóch, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność za to, że w przypadku, gdy nie dotrzymasz warunków umowy, zwrócą za Ciebie całą kwotę dotacji
  • Blokada środków na rachunku bankowym. Działa w ten sposób, że składasz dyspozycję zablokowania określonej kwoty na swoim koncie, która w przypadku niewywiązania się przez Ciebie z umowy zostanie przekazana urzędowi. W okresie, w którym występuje blokada rachunku nie możesz bez zgody banku dysponować środkami, jakie masz zgromadzone na danym koncie.
  • Gwarancja bankowa. Umożliwia podmiotowi nabycie towarów, zakup sprzętu, wzięcie pożyczki lub w tym wypadku ubieganie się o dofinansowanie. Bank zobowiązuje się do uregulowania należności w stosunku do Twojego wierzyciela, jeśli z jakiegoś powodu będzie to konieczne.
  • Weksel in blanco oraz porozumienie wekslowe. Jeśli któreś z postanowień zawartych w porozumieniu zostanie złamane, remitent ma prawo do wypełnienia weksla i tym samym do odzyskania kwoty, którą wystawca weksla jest mu dłużny.
Warunki do spełnienia

Po uzyskaniu dofinansowania będziesz zobowiązany do tego, by przez 12 miesięcy utrzymać swoją firmę przy życiu. Nie możesz ani zamknąć działalności, ani jej zawiesić. Dodatkowo nie będziesz mógł podjąć zatrudnienia na umowę o pracę przez okres trwania umowy (1 rok). Jeśli złamiesz warunki zostaniesz zobligowany do zwrócenia pełnej kwoty dotacji.

W okresie składania wniosku oraz oczekiwania na jego rozpatrzenie musisz posiadać status osoby bezrobotnej.

Dofinansowanie z urzędu pracy na pierwszą działalność – szanse przyznania

Pomijając sytuację, w której Twój wniosek zostanie odrzucony z powodu błędów jakie może zawierać, szanse na przyznanie Ci środków są całkiem spore. Głównie dlatego, że wielkość środków finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia początkujących przedsiębiorców jest bardzo duża. Poza tym konkurujesz ze stosunkowo niewielką liczbą osób. Wiedz, że wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich napływania. Dlatego też zadbaj o to, by złożyć dokumenty krótko po tym, jak nabór zostanie ogłoszony.

Dodatkowo, konkurs ten rozstrzygany jest w obrębie powiatu (a nie całej Polski), zatem liczba podmiotów ubiegających się jednocześnie o dofinansowanie jest w pewnym stopniu nieduża.

Zobacz też, za co i ile punktów zostanie Ci maksymalnie przyznane:

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na pierwszą działalność 1
Warto zadbać o zebranie możliwie największej liczby punktów

Aby Twój wniosek został pozytywnie rozpatrzony, potrzebne Ci będzie co najmniej 36 punktów. Mając wiedzę dotyczącą tego, ile i za co możesz ich zdobyć, masz o wiele łatwiejsze zadanie.

Podsumowując

Przyznaj, że perspektywa zdobycia kwoty ok. 30 tys. zł warta jest zachodu. Opisana forma finansowania jest o tyle atrakcyjna, że uzyskanych środków nie będziesz musiał zwracać. Jest to zatem niejako darmowy kapitał na start Twojej firmy.

Proces zakładania działalności może być stresujący. Potraktuj ten czas jako trening, mający za zadanie przygotowanie Cię do tego, co czekać będzie na Ciebie każdego dnia. Tam, gdzie możesz, korzystaj z „gotowców”. Zaoszczędzisz dzięki temu sporo czasu i unikniesz niepotrzebnych pomyłek. Zachęcam Cię do zakupu tego rodzaju „ściąg” – biznesplanu oraz wniosku o dofinansowanie z UP. Dzięki nim sprawnie i bezproblemowo przygotujesz dokumentację i będziesz gotów by ją złożyć, gdy tylko Twój PUP ogłosi nabór wniosków. Trzymam za Ciebie kciuki. Powodzenia w wyprawie do lepszego jutra za sterami okrętu, jakim będzie Twoja własna firma.

Pin It on Pinterest