fbpx

Przedsiębiorczość i biznes – czym właściwie są

Przedsiębiorczość i biznes- czym są

Terminy przedsiębiorczość i biznes są tożsame z próbą, z robieniem czegoś nowego, wprowadzaniem innowacji, tworzeniem.

Celem biznesu jest pozyskanie korzyści materialnej. Prościej rzecz ujmując – zwrot wartości większej niż zainwestowana przez przedsiębiorcę w wytworzenie sprzedawanego przez niego produktu lub usługi kwoty. Korzyść, która zostaje zwrócona ma wymiar nie tylko finansowy. Przedstawia także wartość dla jednostki, wspólnoty lub całego społeczeństwa, a także przyczynia się do dobrobytu i postępu społecznego.

Kiedy przedsiębiorca, który zakłada firmę, nie ma pewności co do efektu końcowego tego przedsięwzięcia. Przedsiębiorczość zatem obejmuje podjęcie ryzyka (biznesowego), a także świadomość potencjalnego niepowodzenia.

przedsiębiorczość i biznes
Podjęcie jakiegokolwiek przedsięwzięcia bez uprzedniego gruntownego przygotowania się może skazać nas na porażkę zanim wykonamy jakikolwiek krok.

Jakie czynniki wpływają na przedsiębiorczość?

Przedsiębiorczość to złożone pojęcie. Obejmuje ona takie elementy jak czynniki ekonomiczne, psychologiczne, socjologiczne, demograficzne czy też kulturowe.

Czynnikami socjologicznymi są nawyki konsumpcyjne ludzi. To ich sposób życia, miejsce zamieszkania (miasto lub wieś). Ale także bardziej specyficzne zagadnienia, takie jak wykonywany zawód, ewentualne problemy z utrzymaniem, bezrobocie, choroba itp.

Czynniki środowiskowe obejmują ogólny stan biznesu w miejscu lub kraju, w którym jest on prowadzony. Chodzi o warunki ekonomiczne w danym okresie, niepokoje polityczne itd.

Czynniki demograficzne obejmują wielkość i strukturę grupy docelowej, jej wiek i płeć osób lub dochody.

Przedsiębiorczość to przede wszystkim kultura (mentalność lub edukacja). Kulturę można zdefiniować jako wspólne filozofie, ideologie, wartości, założenia, postawy i zasady, które łączą członków danej społeczności.

Czynniki finansowe są związane głównie z kapitałem konsumowanym przez firmę i sposobem jego pozyskiwania, możliwymi pożyczkami, które może ona zaciągnąć itp.

Przedsiębiorczość
Celem biznesu jest pozyskanie korzyści materialnej, tj. zwrot wartości większej niż zainwestowana przez przedsiębiorcę w wytworzenie sprzedawanego przez niego produktu lub usługi kwoty.

Wreszcie czynniki psychologiczne dotyczą zagadnień z zakresu psychologii nie tylko odbiorców produktu lub usługi, ale przede wszystkim członków firmy, takich jak struktura osobowości jednostek, ich wytrwałość w osiąganiu sukcesu, odporność na rezygnację, gotowość do podejmowania ryzyka lub nie, itp.

Jak zatem widzisz, prowadzenie biznesu jest bardzo złożonym pojęciem. Niewiele osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej zdaje sobie z tego sprawę. Wynika to z tego, że nie poświęcają oni czasu na głębszą analizę tegoż zagadnienia. Ich celem jest założenie firmy mogącej przynieść im oczekiwane zyski.

Podjęcie jakiegokolwiek przedsięwzięcia bez uprzedniego gruntownego przygotowania się może skazać nas na porażkę, zanim wykonamy jakikolwiek krok.

Śledź wpisy na moim blogu i zapisz się do newslettera. Dzięki temu pozyskasz darmową wiedzę, którą ja pozyskałem ucząc się na własnych błędach (często słono za to płacąc).

Pin It on Pinterest